Streetfishing Den Haag 2016-2017

DSA streetfishing 0037

Zondag 18 september a.s. alweer de 5e editie van Streetfishing Den Haag. Of te wel lekker roofvis vangen in dé regeringsstad.

Het te bevissen water loopt door het centrum in Den Haag. Mooie panden vanuit de vroegere dagen maken dit een echt Streetfishing decor. Veel woon- en plezierboten liggen aan de kades en de bruggen zijn werkelijk vismagneten. Het grachtenwater is helder en bevat onder de kanten veel waterplanten. Kortom het domein van veel baars en snoek! De uitdaging wordt nu vooral om de maatse baarzen tussen de vele kleine baarzen eruit te toveren. En het Haagse publiek… Dat is nieuwsgierig naar wat je allemaal uit de grachten haalt. Kortom ‘ein gezellig dagje duh vissâh uìthangen!’

Arthur kabaal in het kanaal

De ’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging stelt gratis dagvergunningen beschikbaar voor die deelnemers welke geen lid zijn van deze vereniging of van de samenwerkende verenigingen Groot Rotterdam en Sportvisserij Belangen Delfland.

DSA streetfishing 0040

 

uk (1)

Sunday, September 18th. Edition number 5 of the Streetfishing Event Den Haag. Catching predator fish in the Government city of The Netherlands

The street fishing arena is in the Den Haag centre area. Nice old buildings (and some new ones too) and bridges from early days, will make the arena a real streetfishing scenery. The many boats and bridges are real predator magnets. The canals are very clear with waterliles under the sides; the domain of perch and pike! The trick will be to catch the bigger perches between the smaller ones. And the Den Haag public? They are very curious what swims in their canals and often ask questions about it.

The Den Haag Fishing Association will sponsor a free permit for non-members on this day.